Sjön Hjälmaren ligger i Svealand och delas mellan landskapen VästmanlandSödermanland och Närke som gränsar till varandra på Tjugholmen, strax öster om Vinön. Den är 58 km lång och är som bredast 18 km vilket gör den till Sveriges fjärde största sjö med en yta av 483 km². Hjälmaren är tämligen grund med ett största djup av 20 meter och ett medeldjup av 6,2 meter och ligger 21,84 meter över havet.

I Hjälmaren finns många öar till exempel Vinön, Björkön, Valen och Essön. Till Vinön, som är den största ön, kan man åka med Vägverkets gula landsvägsfärja som gör flera turer varje dag från Hampetorp. Resan tar 20 minuter och är den längsta av Vägverkets färjellinjer.

Under åren 1878-1887 sänktes Hjälmarens vattenyta genom en av världens största sjösänkningar. Det förekommer varierande uppgifter om hur stor den här sänkningen, som  skedde genom utdikning, invallning och reglering, var. Några uppgifter säger att medelvattenståndet sänktes med 130 centimeter varvid cirka 15 000 hektar åker och äng frilades, samt cirka 3 500 hektar övrig mark.

Mycket av jordbruksmarken i Kvismaredalen och de östra delarna av Örebro vid Oset och Rynningeviken är därför gammal sjöbotten. Förutom att frigöra odlingsmark ville man minska risken för översvämningar och kunna reglera sjöns vattenstånd på ett bättre sätt.

Regleringen sker i dag vid Hyndevads damm ett par mil sydväst om Eskilstuna samt vid kraftstationer i Skogstorp och Torshälla. 

De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster och Hjälmaren avvattnas genom Eskilstunaån till Mälaren.

Hjälmare kanal är Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg. Den byggdes 1639, är över en mil lång och har nio slussar. Genom denna kan man färdas med båt ut i Mälaren.

Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan ägs i huvudsak av Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Örebro kommuner. Dessutom finns jordbrukskollektivet Hjälmarens och Kvismarens Sjösänkningsjordar samt kraftintressenterna Strömfallet AB, Säterbo Kraft AB och Skogstorps Kraftverk AB som delägare. Andelarna är bestämda genom en vattendom från 1988. Dessa nio delägare ingår som medlemmar i Hjälmarens vattenförbund.

Hjälmarens Vattenförbund har genom denna vattendom ansvaret för reglering av vattennivån samt utprickning och kartläggning enligt direktiv från Sjöfartsverket.

Styrelsen består av representanter från ägarna. Drift och underhåll ombesörjes av inhyrda entreprenörer.


Styrelsen består av:

Björn Larsson. ordförande Eskilstuna Kommun

Ida Eklund, vice ordförande, Örebro kommun

Carl-Erik Almskoug, Arboga kommun

Henrik Sandberg, representant för kraftverksägarna 

Bengt Dalme, representant för jordbrukskollektivet.