Hjälmaren är en virtuell mätpunkt och visar den genomsnittliga vattennivån från mätstationerna vid Hampetorp och Notholmen.

Genom att använda genomsnittsvärdet elimineras den påverkan vindriktningen och vågorna kan ha på vattennivån vid en enskild mätstation.

Senaste nivån Föregående dag En månad sedan Ladda ner data
21,790 21,790
Uppdaterad 2018-07-22